Behandelingen

Dagelijks komen we in contact met klachten ter hoogte van de rug, de benen, de knieën en de voeten.
Aelbers Podologie pakt deze problemen op een grondige manier aan.
In de praktijk leggen we volgend traject af volledig in eigen beheer

Intake / Anamnese

Uitgebreid gesprek om zoveel mogelijk informatie te achterhalen betreffende de klachten.

De biomechanische evaluatie bestaat uit:

BIOMECHANISCHE HOEKMETING

De biomechanische metingen leggen de structuur van de voeten en benen, alsook de bewegingsmogelijkheid van de belangrijkste gewrichten vast. Ook testen zij de belangrijkste spiergroepen, betrokken bij het stappen en lopen.
Na deze metingen heeft de podoloog een goed beeld van de structuur van de voet met zijn eventuele afwijkingen.

TESTEN VAN SPIERLENGTE EN SPIERKRACHT

Vaak liggen verkorte of verzwakte spieren aan de basis van klachten. Bijvoorbeeld: De core-stability dient te worden bekeken om klachten in een dalende keten eruit te halen. Er kunnen klachten ter hoogte van de knie ontstaan doordat de excentrische spierkracht ter hoogte van het bekken onvoldoende is.

STATISCHE INSPECTIE

Hier wordt de algemene houding en (bekken)symmetrie geëvalueerd

VIDEO GANGANALYSE EN
-LOOPANALYSE

De gang/loopanalyse is een dynamische test waarbij de patiënt op een natuurlijke wijze beweegt, dit terwijl een camera het bewegingspatroon vastlegt. Dit laat de podoloog toe, met behulp van vertraagde en stilstaande beelden, het bewegingspatroon zeer nauwkeurig te analyseren.
Door de beweging van de onderste ledematen te analyseren, kan de podoloog de bron van de klacht of kwetsuur vinden. Hier wordt dus de oorzaak opgespoord.

COMPUTERGESTUURDE DRUKMETINGEN

Het gangpatroon kan ook afgeleid worden door analyse van het drukpatroon onder de voet. Deze voetdrukmetingen worden bekomen door een computeranalyse.

BESPREKEN VAN DE RESULTATEN EN VOORGESTELDE THERAPIE

Functionele zolen:
De voornaamste behandeling van de podoloog zijn de functionele zolen. Met deze zolen wordt getracht het ganse bewegingsapparaat, de voet in het bijzonder, zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Siliconetherapie:
Deze therapie heeft als doel de tenen te beschermen wanneer er drukletsels op, en voornamelijk tussen, de tenen ontstaan door druk en wrijving.

Maatname / 3D scan

Een uiterst precieze 3D laserscanner neemt de maat van de voeten.

Deze individuele afdruk dient als basis om de functionele zolen op te vervaardigen.

VERVAARDIGEN EN AFLEVERING VAN DE FUNCTIONELE ZOLEN

Het vervaardigen van de zolen gebeurt in eigen huis. De podoloog die de tests deed, maakt zelf ook de zolen, zodat deze zijn appreciatie van de functie kan vertalen in een perfect op maat gemaakte functionele zool. Deze functionele zolen worden met de nodige aandacht en instructies afgeleverd zodat de patiënt weet wat hem te wachten staat.

SPIERVERSTERKENDE OEFENINGEN EN STRETCHOEFENINGEN

Bij beperkte problemen met spieren of gewrichten worden oefeningen meegegeven zoals stretching, core-stability training.

GRATIS HER -EVALUATIE / CONTROLE NA 6 WEKEN

Na zes weken wordt bekeken of de zolen het gewenste effect hebben. Bovenstaande dynamische tests worden dan opnieuw uitgevoerd maar dan met de zolen aan. Indien nodig worden deze zolen bijgestuurd.

INTERDISCIPLINAIR

De podoloog houdt er steeds rekening mee dat klachten een oorsprong kunnen vinden buiten het vakgebied. Indien er twijfel is dat de klacht niet tot ons vakgebied behoort, zullen wij verwijzen naar de juiste discipline. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de huisarts, die hierin uiteraard een centrale rol speelt.
Zo zal er, bij ernstige problemen via de dalende kinetische keten, steeds samengewerkt worden met een kinesitherapeut, manuele therapeut of osteopaat.
Ook vinden we een nauwe samenwerking met (medische) pedicures waardevol.

SCHOENADVIES